Programa CRÍTIC

P1120819

La Unitat de Crisis i Emergències d’Axios és un servei que respon a la demanda creixent per la participació dels psicòlegs en esdeveniments tràgics, amb forta càrrega traumàtica i sovint amb pèrdua de vides humanes

 

El trauma no tractat pot conduir a menor productivitat, major índex d’absentisme, estrès posttraumàtic i altres trastorns o psicopatologies greus, amb les conseqüents baixes per malalties, ambient decaigut i fins i tot acomiadaments o renúncies del personal.

La cura del personal i la seva bona salut, també a nivell psicològic, fa que l’empresa tingui com a beneficis una millor integració, motivació i productivitat dels seus empleats.

Una empresa que mostra interès i cuida el seus treballadors, facilita que ambdós tinguin una millor relació, quecristal·litza en un augment de la confiança i la satisfacció del treballador respecte de l’empresa i a la inversa.

 

QUÈ és CRÍTIC?

CRÍTIC és un innovador servei d’Axios dirigit específicament a les empreses i que ofereix assistència psicològica in situ, amb l’objectiu de cobrir les necessitats de suport en situacions d’emergència, les 24 hores del dia i cada dia de l’any.

L’objectiu de CRÍTIC és oferir suport i assistència a les víctimes i als gestors de l’empresa en el lloc i moment de màxima proximitat a l’escenari de l’emergència i allà on es troben els afectats, amb el desplaçament dels professionals que siguin necessaris.

El servei disposa d’un equip de psicòlegs experts, amb formació especialitzada i amb àmplia experiència en les intervencions en situacions de crisi i d’emergència.

 

PERQUÈ intervencions in situ?

La mort sobtada o traumàtica, els accidents laborals, els delictes violents, les amenaces, les agressions o les reaccions violentes, malalties greus, etc. poden derivar en incidents crítics i situacions d’emergència dins l’empresa o institució.

La resposta immediata portada a terme per professionals experimentats, redueix l’impacte psicològic derivat de l’exposició a situacions amb un alt potencial traumàtic i ajuda a evitar l’aparició de trastorns i psicopatologies greus, beneficiant la recuperació del seu personal i facilitant el retorn al funcionament normal de la seva empresa al més aviat possible.

 

Àmbits d’intervenció:

Successos traumàtics que impliquin a personal de l’empresa:

 • Accidents laborals amb morts o lesions greus
 • Accidents de tràfic o domèstics
 • Morts sobtades o inesperades
 • Amenaça o acció suïcida de treballadors o els seus familiars
 • Delictes violents (robatoris amb violència o intimidació, segrestos, agressions, amenaces o intimidacions…)
 • Gestió i coordinació de la crisi en situacions de gran emergència

 

Tipus d’assistències:

1.- ABANS (preparació i formació)

 • Protocols d’emergència, training, simulacres
 • Formació en Primers Auxilis Psicològics bàsics, gestió de l’estrès i autoprotecció psicològica

 

2.- DURANT L’EMERGÈNCIA

 • Primers auxilis psicològics especialitzats
 • Logística, gestió dels recursos i coordinació amb els altres equips de professionals d’emergències
 • Assessorament als responsables de l’empresa
 • Comunicació de males notícies
 • Acompanyaments al tanatori, als hospitals, al domicili, durant els tràmits judicials
 • Derivacions cap els recursos públics i privats d’assistència
 • Atenció individualitzada

 

3.- DESPRÉS (post emergència)

 • Destraumatització (Debriefing i defusing)
 • Recolzament psicològic i tractament psicoterapèutic
 • Suport al dol
 • Gestió de la informació als mitjans de comunicació
A %d bloguers els agrada això: