UCIEM (Unitat de Crisis i Emergències)

umbrella

La Unitat de Crisis i Emergències d’Axios Suport Psicològic a l’Administració és un servei que respon a la demanda creixent en la participació dels psicòlegs en esdeveniments tràgics, amb forta càrrega traumàtica i sovint amb pèrdues de vides humanes.

Equip de professionals:

  • El servei disposa de professionals experts en intervenció en crisis: urgències, emergències, desastres i catàstrofes. Aquests professionals han rebut formació especialitzada i continuada en emergències psicològiques.

Els àmbits genèrics d’intervenció de la unitat són :

  • Els esdeveniments tràgics i traumàtics de qualsevol mena: accidents laborals, escolars, de tràfic, domèstics, morts sobtades o inesperades, intents de suïcidi o suïcidis consumats, accidents amb múltiples víctimes, desastres o catàstrofes que suposen desplaçaments o desallotjaments de la població…

Tipus d’assistències:

  • Els primers auxilis psicològics especialitzats als supervivents, familiars i altres afectats. L’enllaç i derivació cap els recursos públics i privats d’assistència, pel seguiment o tractament posterior, cas de ser necessari.
  • Les intervencions psicopreventives i de recolzament psicològic als equips d’emergències (sanitaris, policies, bombers, treballadors socials, voluntaris…) que hagin patit un impacte d’alt potencial traumàtic, amb seguiment i tractament dels afectats, si cal.
  • L’assessorament psicotraumatològic i psicosocial als gabinets de crisi de la institució i/o organització que la gestiona.
  • L’atenció immediata al dol, en l’àmbit més proper al fet i als afectats (domicili, lloc de recepció de familiars, centre sanitari, tanatori…) i seguiment posterior.
  • Els cursos de formació en primers auxilis psicològics, gestió de l’estrès i comunicació en situacions de crisi, per a gestors i membres del diferents equips d’emergències.

Les intervencions de la Unitat de Crisis i Emergències es porten a terme en el lloc i moment de màxima proximitat a l’escenari de l’incident i allà on es troben els afectats, amb el desplaçament dels professionals necessaris o que siguin requerits.

LOGO AXIOS SPA UCE

A %d bloguers els agrada això: