Arxiu del Blog

Cursos de primers auxilis psicològics a Dipsalut

 

pap dips 31052013 1

 

Durant el mes de maig, la Unitat de Crisis i Emergències (UCIEM) d’Axios Suport Psicològic a l’Administració ha impartit a l’aula de formació de Dipsalut al Parc Científic i Tecnològic de la UdG,  dos cursos dirigits a personal d’equips d’emergències o a aquells que, en raó de la seva professió, han d’intervenir en situacions de crisis:

9a. edició del curs de “Primers auxilis psicològics per a integrants dels equips d’intervenció” de 12 hores de durada.

El curs ofereix formació bàsica en primers auxilis psicològics i en tècniques d’autoprotecció psicològica, dirigides específicament als membres dels equips d’intervenció davant situacions de crisis i emergències.

4a. edició del curs dePrimers auxilis psicològics per a gestors dels equips d’intervenció” de 20 hores de durada.

A més de la formació bàsica en primers auxilis psicològics i en tècniques d’autoprotecció psicològica, en el curs es coneixen els riscos psicològics associats a la tasca i les principals tècniques de destraumatització, així com la correcta gestió de la interacció amb els altres grups que operen en situacions de crisis.

La transformació que ha viscut la nostra societat ha anat acompanyada d’una evolució dels valors i de la manera de sentir i viure els esdeveniments quotidians. Això ha repercutit també en la manera com els professionals d’equips d’emergències han d’afrontar i gestionar els sentiments, les emocions i les conseqüències negatives que es generen durant els esdeveniments imprevistos i tràgics en el desenvolupament de la seva tasca.

Davant d’aquestes situacions excepcionals i traumàtiques, i en un moment on es desborden els mecanismes normals d’afrontament, cal donar a aquests professionals eines per afrontar en primera instància la situació que estan gestionant i per canalitzar i comunicar de manera adequada les males notícies que la majoria de les vegades cal donar, així com preparar-los per minimitzar els riscos subjacents a les conseqüències indesitjables, fins i tot per a ells mateixos, que pot comportar la intervenció en esdeveniments crítics i amb un alt potencial traumàtic.

 Jordi Frau

Responsable UCIEM d’AXIOS SPA