Àrea de selecció i avaluació per a policies locals

Poli

I.- AVALUACIONS PSICOTÈCNIQUES PER OPOSICIONS A LA POLICIA LOCAL (accés i promoció).

Marc legal: Aquestes proves estan adaptades al Decret de la Generalitat de Catalunya, 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

Metodologia: La oferta de la nostra Unitat és modular i adaptable a les necessitats específiques de cada Ajuntament i cas. Consta de les següents proves, les dues primeres de les quals són el mínim obligatori establert en el Reglament esmentat anteriorment (Art. 18):

1.- Qüestionari aptitudinal.

2.- Qüestionari de personalitat.

3.- Qüestionari clínic: Tot i no ser obligatòria segons el reglament de la Generalitat, és de gran importància i utilitat pel filtratge d’aspirants.

4.- Entrevista: Si ho decideix el tribunal i ho contemplen les bases, es podrà realitzar una entrevista complementària de selecció als aspirants.

5.- Qüestionaris gestió de RR. HH. i lideratge (Per a places de l’escala executiva i superior): Proves orientades a acreditar les habilitats de negociació, recerca de solucions i de planificació i gestió de recursos humans.

II.- REVISIONS DE LES CONDICIONS PSICOLÒGIQUES PER A L’ÚS DE  L’ARMA DE FOC EN COSSOS POLICIALS

Marc legal:

  • DOGC. Decret 219/1996, d’armament de les policies locals. Art. 23.1.
  • DOGC. IRP/154/2010, 25 de gener, protocol pel qual s’estableixen els criteris orientatius d’avaluació per a la valoració de les condicions psicològiques per a l’ús de l’arma de foc dels membres dels cossos de policia local de Catalunya.
  • Acreditació en el “CURS DE CAPACITACIÓ DE PSICÒLEGS PER AVALUAR LES CONDICIONS PSICOLÒGIQUES PER A LA TINENÇA I ÚS D’ARMES DE FOC” del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) i de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.

Metodologia d’avaluació:

1.- Entrevista prèvia de valoració.

2.- Avaluació psicotècnica.

3.- Entrevista posterior a l’avaluació psicotècnica.

4.- Entrevista clínica: Efectuada per un psicòleg especialitzat en temes policials. Encaminada a confirmar o descartar patologia així com els índexs de fiabilitat dels qüestionaris.

5.- Lliurament de resultats: Acta amb el llistat de persones avaluades i la qualificació obtinguda.

  • Possibilitat d’informar personalment als no aptes i de realitzar seguiment i/o tractament i re avaluació.
A %d bloguers els agrada això: