Neuropsicologia

Anny Escatllar Soler

Neuropsi

La neuropsicologia és una disciplina, branca de la neurologia clínica, que té per objectiu diagnosticar els déficits en els rendiments funcionals cerebrals superiors (memòria, llenguatge, pensament, lectura, càlcul, …) i planificar les pertinents estratègies de rehabilitació.

Neuropsicologia clínica d’adults

L’objectiu principal és l’avaluació neuropsicològica (exploració, diagnòstic, i establiment del pla terapèutic) de les alteracions degudes a un dany cerebral cortical:

  • Demència.
  • Accidents Vasculars Cerebrals (isquèmies, hemorràgies…).
  • Traumatismes craneoencefàlics…

 

Neuropsicologia infantil o del desenvolupament

La fita primordial és la identificació de les dificultats d’aprenentatge i dels retards en el desenvolupament, causants de fracàs escolar global o de matèries específiques (dificultats en l’adquisició del càlcul, la lectura i l’escriptura -discalculia, dislèxia, disortografia-, trastorn de l’aprenentatge no verbal o procedimental), i planificació neuropsicopedagògica.

  • Trastorns del desenvolupament.
  • Discapacitat intel·lectual.
  • Dany cerebral adquirit (traumatismes craneoencefàlics, encefalitis, neoplàsies cerebrals…).
  • Dificultats en l’atenció i la conducta.
  • Síndrome de Gilles de la Tourette i síndromes tourettoides.
A %d bloguers els agrada això: